„Komunikacja i praca w zespole” – bezpłatne szkolenie w Łodzi

Zapraszamy na dwudniowe bezpłatne szkolenie „Komunikacja i praca w zespole”. Szkolenie poprowadzi Mateusz Stasiak.

 

Termin: 16 lutego (czwartek) – 17 lutego (piątek)., godz. 9-17

Miejsce: 11 Muz, Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Skrócony program szkolenia:

 1. Rodzaje zespołów – co chcemy tworzyć
 2. Specyfika komunikacji – jak się porozumieć
 3. Zagrożenia komunikacyjne – kiedy mamy kryzys
 4. Ćwiczenia dotyczące pracy zespołowej z analizą
 5. Narzędzia związane z komunikacją w zespołach
 6. Testowanie kompetencji jednostek w zespole (m.in. silne strony i role grupowe)
 7. Kompetencje i doświadczenie jednostek, a wynik organizacji – obserwacje
 8. Cykl Deminga jako przykład struktury wpływającej na efekty i pracę
 9. Testowanie 6W
 10. Celowość pracy zespołów
 11. Archetypy zespołów oraz dodatkowe dynamiki pracy zespołów

Szczegółowy program szkolenia

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Praktyczne szkolenie, podczas którego poznasz konkretne narzędzia wspierające działanie i zarządzanie zespołem – testowania, doświadczania i poszukiwania tego, co możesz wdrożyć w swoim zespole
 • Czas do przemyślenia i uporządkowania zakresu komunikacji i elementów zarządzania małymi zespołami podmiotów ekonomii społecznej
 • Inspiracja do zmiany, eksperymentowania z nowymi strukturami i narzędziami, wyznaczaniem wyzwań i zadań dla zespołów
 • Podzielimy się dobrymi praktykami i błędami, które są realizowane („lepiej uczyć się na błędach i sukcesach innych”)

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma książkę  Efektywny zespół. Jak razem osiągnąć więcej? Strategie budowania silnego zespołu. 

 

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie „Komunikacja i praca w zespole” to połączenie poznawania i testowania narzędzi wspierających pracę w zespole z vademecum informacji o tym jak sprawniej zorganizować zespół podmiotu ekonomii społecznej. Praktycznie oraz dla praktyków.

 

Szkolenie poprowadzi:

Mateusz Stasiak – facylitator z zakresu budowania i narzędzi dla zespołów oraz train the trainers. Od 2009 roku współtworzy organizację pozarządową, zarządzał zespołami w wielkości 3-15 osób.
W temacie komunikacji i pracy w zespole – praktyk. Świadomy zarówno sukcesów, jak i błędów w zarządzaniu, które w ostatnich 7 latach przekładały się na sukcesy i porażki jego organizacji.
Cały czas eksperymentuje z zespołem i poszukuje lepszych narzędzi, struktur ułatwiających działanie zespołu.

Od dziewięciu lat doradza i wspiera zespoły w biznesie, organizacjach i instytucjach, podnosząc ich efektywność i budując struktury do wzajemnej współpracy. Zrealizował ponad 4000 godzin szkoleniowych dla korporacji, organizacji  i instytucji w Polsce, Francji, Niemczech i Włoszech. Od 2006 facylitator (m.in. moderował grupy przy Parlamencie Europejskim i grupy robocze w Polsce).

 


Zgłoszenia:

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Organizatora do 13 lutego 2017 r., godz. 12.00 . Formularz można dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu na ul. Pomorskiej 40 w Łodzi, pocztą tradycyjną (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki), pocztą elektroniczną na adres e-mail karolina.fijolek@instytut.lodz.pl lub faxem na numer: 42 630 17 49.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Karoliną Fijołek: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512-034-281; 42 630 17 49

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną