Konkurs: Pakiet dla społecznych przedsiębiorców – III edycja dla Łodzi [WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW]

Czy uważasz, że prowadzisz prężnie działający podmiot, ale niestety, mało kto o Was słyszał? Poszukujesz klientów, ale marketing szeptany nie wystarcza? Być może potrzebujecie nowej strony internetowej lub Wasze zapasy wizytówek i ulotek już się wyczerpały? Przydałby się Wam logotyp, ale na pokładzie nie macie grafika? Wystartujcie w konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” i pozyskajcie usługi rozwojowe o wartości do 5.000 zł.

Nabór Wniosków w Konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” trwa od 24 marca 2020 r. do 09 kwietnia 2020 r. do godz. 24:00. [UWAGA: wydłużyliśmy termin składania wniosków] 

Kto może wziąć udział w Konkursie?:

Do udziału w Konkursie uprawnione są te PES/PS, które łącznie spełniają poniższe warunki:

  • posiadają osobowość prawną;
  • spełniają definicję podmiotu ekonomii społecznej (PES), o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu lub definicję przedsiębiorstwa społecznego (PS), o której mowa w §1 ust. 7 Regulaminu (znajdziesz go poniżej);
  • są zarejestrowane na terenie m. Łodzi;
  • w przypadku PES – prowadzą aktywną działalność ekonomiczną, tj. posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców i/lub prowadzą aktywną statutową działalność odpłatną;
  • nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nie rokującej na dalszy ich rozwój i funkcjonowanie.

W ramach konkursu sfinansować można, m.in.:

  • zaprojektowanie strony internetowej www;
  • zaprojektowanie identyfikacji wizualnej (logo, roll-upy reklamowe, ulotki, banery reklamowe, foldery promocyjne, wizytówki firmowe);
  • wydruki materiałów reklamowych;
  • inne kwalifikowalne usługi, niezbędne do rozwoju działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu Konkursu.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
karolina.fijolek@instytut.lodz.pl

w tytule wiadomości podając: Konkurs „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”.

Przesłany plik należy opatrzyć nazwą zgodnie z podanym wzorem: wniosek_pakiet_dla_spolecznych_przedsiebiorcow_nazwa podmiotu_wer_zlozona_data złożenia wniosku [w formacie rok_miesiąc_dzień]

Plik nie może zawierać w treści komentarzy/ uwag/ zmian dodawanych w trybie recenzji.

Termin składania wniosków: od 24 marca 2020 r. do 09 kwietnia 2020 r. do godz. 24:00. [UWAGA: wydłużyliśmy termin składania wniosków] 


Zapoznaj się z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi konkursu „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”:

Regulamin Konkursu

Wniosek konkursowy

Wzór karty oceny formalnej

Wzór karty oceny merytorycznej

Zasady realizacji usług specjalistycznych

Wzór umowy na realizację usług specjalistycznych


Chcesz wziąć udział w konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”? Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci doradztwa na etapie opracowywania wniosku:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną