Konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało 19 maja projekt ustawy o ekonomii społecznej. To długo wyczekiwany przez nas i całe środowisko dokument.

Obecnie trwają konsultacje społeczne – uwagi można przesyłać do 21 czerwca na adres konsultacje.es@mrips.gov.pl.

Projekt ustawy, uzasadnienie, ocenę skutków regulacji i formularz zgłaszania uwag znajdziesz na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Im więcej organizacji wyśle swoje uwagi, tym lepiej nasz głos będzie słyszany. My swoje uwagi wyślemy wkrótce i z opublikujemy je również tutaj.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną