Lista biznesplanów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Teraz czas na pracę Komisji Oceny Biznesplanów. Już wkrótce poznamy listę rankingową podmiotów, które ubiegają się o dotację w ramach II naboru.

Zapoznaj się z listą wniosków z II naboru skierowanych do oceny merytorycznej.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną