Ocena merytoryczna wniosków o wsparcie pomostowe

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy już oceny merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe złożonych w ramach V naboru do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. Gratulujemy!!

Numer identyfikacyjny wnioskuOcena merytoryczna
15/2022pozytywna/ wskazanie do dofinansowania
16/2022pozytywna/ wskazanie do dofinansowania
17/2022pozytywna/ wskazanie do dofinansowania
18/2022pozytywna/ wskazanie do dofinansowania
19/2022pozytywna/ wskazanie do dofinansowania
20/2022pozytywna/ wskazanie do dofinansowania
21/2022pozytywna/wskazanie do dofinansowania
Zobacz pełne zestawienie oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach V naboru do projektu
Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną