Od lipca KRS tylko elektronicznie dla NGO z działalnością gospodarczą

1 lipca 2021 r. ruszył Portal Rejestrów Sądowych. Jest to efekt zapowiadanej od dłuższego czasu rewolucji w kontaktach z KRS. Od teraz organizacje pozarządowe wpisane do Rejestru przedsiębiorców wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego mogą dokonywać wyłącznie elektronicznie. W tym celu uruchomiono specjalny portal.

Na czym polegają zmiany?

Od 1 lipca 2021 r. nie będzie już obowiązywać możliwość dokonania wpisu za pomocą ręcznie wypełnionego urzędowego formularza. Dotyczyć to będzie organizacji, które planują wpis do Rejestru Przedsiębiorców (zarejestrowanie działalności gospodarczej), jak i już wpisanych, które będą dokonywać zmian. W systemie elektronicznym odbywać się będzie cała procedura obsługi wniosku – czynności sądu, referendarza sądowego oraz przewodniczącego.

Jak podpisywać dokumenty?

Pisma procesowe składane za pośrednictwem systemu elektronicznego będzie można podpisywać:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym,
  • podpisem osobistym.

Jak obsługiwać Portal Rejestrów Sądowych?

Na portalu pojawiają się instrukcje, które mają wspierać użytkowników w korzystaniu z portalu i załatwiania spraw urzędowych droga elektroniczną.

Zapoznaj się z instrukcjami Portalu Rejestrów Sądowych.

Przeczytaj więcej

Od 1 lipca wyłącznie elektroniczny KRS dla NGO z działalnością gospodarczą

Ruszył Portal Rejestrów Sądowych. Korzystajcie z instrukcji zamieszczonych w portalu

Nowe formularze KRS – dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Strona Portalu Rejestrów Sądowych

Rejestracja i zmiany wpisu w KRS spółdzielni socjalnej od 1 lipca 2021 r. Jak to działa po zmianach?

Masz pytania dotyczące załatwiania spraw elektronicznie? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Dla podmiotów ekonomii społecznej z z 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego.

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 648

Dla podmiotów ekonomii społecznej z Łodzi prowadzących działalność gospodarczą.

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną