Oferta pracy dla doradcy biznesowego

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje osoby do pracy na stanowisku: DORADCA BIZNESOWY.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Kompleksowa usługa wsparcia doradczego dla osób fizycznych/grup nieformalnych/podmiotów ekonomii społecznej (PES) polegająca polega w szczególności na:

 1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania,
 2. pomocy w przygotowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów,
 3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.), polegającego na organizowaniu i koordynowaniu wsparcia,
 4. monitorowaniu wdrożenia planu działania,
 5. ocenie rezultatów planowanych działań,
 6. współpracy z instytucjami publicznymi w celu wsparcia klienta.

WYMAGANIA:

 1. Doświadczenie we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub zarządzaniu podmiotem gospodarczym (min. 3 lata).
 2. Kluczowy doradca biznesowy posiada następujące zweryfikowane wiedzę i kompetencje:
  1. rozpoznanie potrzeb, problemów i potencjału biznesowego klienta oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,
  2. opracowanie biznesplanu lub/i studium wykonalności dla inwestycji PES oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
  3. skuteczne wsparcie klienta w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego,
  4. doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PES,
  5. wsparcie PES w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
  6. praca z menedżerami PES w oparciu o coaching i mentoring,
  7. rozpoznanie zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PES,
 3. Wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego wsparciem (w tym m.in. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów strategicznych np. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej).

OFERUJEMY:

 • Elastyczne godziny pracy (planowany wymiar czasu pracy: 1/2 etatu na terenie m. Łodzi; 1/2 etatu na terenie pozostałych powiatów woj. łódzkiego).
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 • Perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.


Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 30 września 2018 r. (UWAGA: wydłużyliśmy termin rekrutacji) na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: doradca biznesowy) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: doradca biznesowy).

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak: e-mail ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl | tel.  519 300 631.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną