Organizacjo, sprawozdanie do KRS złóż elektronicznie

Od 2018 r. organizacje pozarządowe, która zarejestrowane są również w Rejestrze Przedsiębiorców w KRS, są zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego drogą elektroniczną.

Organizacja z zarejestrowaną działalnością gospodarczą składa sprawozdanie finansowe do KRS

Organizacje pozarządowe, które są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zatwierdzającą to sprawozdanie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W przypadku organizacji, których rok obrotowy równa się rokowi kalendarzowemu, sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy należy przygotować do 31 marca. Organizacja ma obowiązek zatwierdzić sprawozdanie finansowe (dokonuje tego organ wskazany w statucie) najpóźniej do 30 czerwca. Do KRS sprawozdanie finansowe musi trafić w ciągu 15 dni od zatwierdzenia – czyli najpóźniej do 15 lipca (UWAGA: w 2018 r. 15 lipca wypada w niedzielę, dlatego termin składania sprawozdań mija 16 lipca).

Od 2018 r. organizacja składa sprawozdanie do KRS tylko elektronicznie

Od 15 marca 2018 r. sprawozdanie finansowe organizacje-przedsiębiorcy składają do KRS elektronicznie – za pośrednictwem strony internetowej. Zmianie ulega jedynie sposób złożenia sprawozdania, wzory, terminy i wymagane dokumenty nie zmieniają się.

Jak złożyć sprawozdanie do KRS elektronicznie?

Aby złożyć sprawozdanie przez internet, należy mieć podpis elektroniczny. Podpis można złożyć przez profil zaufany ePUAP lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Ważne jest, by był to podpis stworzony przez osobę, która widnieje w KRS jako uprawniona do reprezentowania zarządu.

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą składają sprawozdanie do KRS za pośrednictwem strony internetowej. Należy tam utworzyć konto i przygotować w formie pliku elektronicznego (np. jpg lub pdf) pełne sprawozdanie finansowe  oraz uchwałę organu zatwierdzającą sprawozdanie wraz z innymi uchwałami dotyczącymi sprawozdania finansowego (jeśli takie były podjęte).

Uzyskanie podpisu elektronicznego, założenie konta i złożenie sprawozdania w formie elektronicznej są bezpłatne.

Zapoznaj się z instrukcją składania sprawozdania


Potrzebujesz pomocy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w swojej organizacji? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną