„Podmiot ekonomii społecznej w zgodzie z prawem: umowy, prawo autorskie, odpowiedzialność prawna” – bezpłatne szkolenie w Łodzi

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Podmiot ekonomii społecznej w zgodzie z prawem: umowy, prawo autorskie, odpowiedzialność prawna”, które odbędzie się w Łodzi w dn. 30-31 sierpnia 2017 r.

Termin: 30 sierpnia (środa) – 31 sierpnia (czwartek), godz. 9-17

Miejsce: Fundacja 11 Muz, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.


Skrócony program szkolenia:

 1. Umowy w podmiotach ekonomii społecznej (zawarcie, rozwiązanie, czas trwania, przyczyny nieważności umów, zlecenie, dzieło, porozumienie wolontariackie)
 2. Zabezpieczenie wykonania umów
 3. Dzieło w rozumieniu prawa autorskiego
 4. Umowne nabycie praw własności intelektualnej
 5. Jak wykorzystać ustawowe i umowne ograniczenie odpowiedzialności?
 6. Odpowiedzialność za działanie na szkodę organizacji
 7. Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna członków władz podmiotów ekonomii społecznej

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Dowiesz się, jakie mogą być rodzaje umów zawieranych przez podmioty ekonomii społecznej.
 • Poznasz zasady zawierania i rozwiązywania różnego rodzaju umów.
 • Dowiesz się, jak zabezpieczyć wykonywanie umów.
 • Poznasz podstawy prawa autorskiego i dowiesz się, jak stosować je w praktyce.
 • Dowiesz się, jak chronić własność intelektualną podmiotu.
 • Poznasz rodzaje odpowiedzialności prawnej związanej z działalnością podmiotu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma publikację tematycznie związaną z zakresem szkolenia.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie będzie dotyczyło najważniejszych problemów spotykanych w praktyce działania PES. Omówimy różnego rodzaju umowy, różnice między nimi i pułapki w ich stosowaniu. Porozmawiamy o odpowiedzialności członków zarządu i innych osób pracujących w organizacji oraz o tym czy są i jak korzystać z praw własności intelektualnej.


Szkolenie poprowadzi

Jarosław Greser – doktor nauk prawnych. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze praw autorskich i ochrony danych osobowych. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się z szkoleniach z zakresu prawa. Prowadzi zajęcia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych.


Zgłoszenia:

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail karolina.fijolek@instytut.lodz.pl do dn. 25 sierpnia 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Karolina Fijołek: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49


Reprezentujesz organizację spoza Łodzi? W dn. 28 sierpnia organizujemy podobne szkolenie dla przedstawicieli podmiotów z powiatów: łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego. Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji znajdziesz na naszej stronie. 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną