Poszukujemy doradcy ogólnego [OFERTA PRACY]

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w związku z prowadzonym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje osoby do pracy na stanowisku: DORADCA OGÓLNY.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Doradca ogólny odpowiedzialny będzie za wsparcie osób fizycznych/grup nieformalnych/podmiotów ekonomii społecznej (PES) polegające w szczególności na:

 1. Współpracy w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej.
 2. Wymianie informacji z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej na temat wsparcia udzielonego klientowi.
 3. Nawiązywanie współpracy z podmiotami, które zostaną uznane za kluczowe w ramach wsparcia udzielanego klientom.
 4. Rozpoznawanie potrzeb klienta i oczekiwań w zakresie wsparcia PES.
 5. Przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia PES.
 6. Przeprowadzanie oceny procesu prowadzenia PES.
 7. Przygotowanie analizy potrzeb PES.

WYMAGANIA:

 1. Umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta w zakresie wsparcia.
 2. Umiejętność przygotowania procesu indywidualnego prowadzenia klientów.
 3. Umiejętność przeprowadzenia oceny procesu prowadzenia PES.
 4. Umiejętność formułowania celów indywidualnego prowadzenia klientów.
 5. Umiejętność tworzenia projektu procesu wsparcia.
 6. Wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego wsparciem.
 7. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu.
 8. Znajomość: Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz Ustawy prawo o stowarzyszeniach wraz z przepisami wykonawczymi.
 9. Znajomość: Wieloletniego Planem Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013 – 2020, systemu monitorowania KPRES.

 

Mile widziane doświadczenie we wsparciu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych (min. 2 lata).


OFERUJEMY:

 • Elastyczne godziny pracy.
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 • Perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.


Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 11 maja 2018 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: doradca ogólny) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: doradca ogólny).

Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak: e-mail ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl | tel.  519 300 631.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną