Powstają nowe miejsca pracy w woj. łódzkim

W 2021 roku doradcy Centrum KLUCZ pracowali wspólnie z organizacjami społecznymi (fundacjami, stowarzyszeniami, spółdzielniami socjalnymi i spółkami) nad ich pomysłami na biznes. Efektem tej pracy jest powstanie 37 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Ich oferta prezentuje bardzo szeroki wachlarz usług i produktów – od prowadzenia sklepu społecznego w Zduńskiej Woli po wypiek chleba w Głownie. Chcemy Wam przybliżyć ich działalność.

Spółdzielnia Socjalna Piątkowska

Spółdzielnia od 2017 r. prowadzi w Głownie piekarnię. Powstała w 2016 r. dzięki dotacji OWES Centrum KLUCZ jako spółdzielnia dwóch osób prawnych – Stowarzyszeń „em-ka” oraz „Prodesse” i zatrudniła 6 osób z niepełnosprawnością. W tym roku, dzięki kolejnej dotacji Centrum KLUCZ, utworzy następne 5 miejsc pracy.

Przeczytaj więcej o historii powstania Spółdzielni Socjalnej „Piątkowska”

Strona internetowa Spółdzielni Socjalnej Piątkowska

Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna

Fundacja prowadzi jadłodajnię, punkt gastronomiczny i organizuje imprezy okolicznościowe. Prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Magazyn Żywności w Opocznie. W tym roku, dzięki kolejnej dotacji OWES, utworzy aż 8 nowych miejsc pracy.

Przeczytaj więcej o działalności Fundacji Ostoja

Strona internetowa Fundacji Ostoja

LARIGO GROUP Spółka z o.o.

Spółka będzie świadczyć usługi niszczenia dokumentów i innych nośników danych na terenie całego kraju. Misją organizacji jest budowanie świadomości, jak ważna jest ochrona danych i jakie konsekwencje może mieć nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z RODO. W Larigo Group powstanie 7 nowych miejsc pracy dla osób niesłyszących.

Strona internetowa Larigo Group

Fundacja Europejskie Forum Rozwoju

Fundacja Europejskie Forum Rozwoju została powołana do życia w lipcu 2016 r. Skupia wokół siebie specjalistów różnych dziedzin, głównie z zakresu biznesu, prawa, finansów, marketingu oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Świadczy usługi księgowe m.in. dla organizacji pozarządowych. Z pozyskanej dotacji utworzy 5 nowych miejsc pracy.

Strona internetowa Europejskiego Forum Rozwoju

Fundacja Dzielnia

Fundacja Dzielnia wspiera ludzi, którym trudno jest poradzić sobie w dzisiejszej niełatwej rzeczywistości. Sprzeciwiają się społecznemu wykluczeniu kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu: bo ktoś jest inny, bo ktoś jest stary, niepełnosprawny lub biedny. Stworzyli fundację właśnie po to, by nikt nie został sam.

Realizują projekty aktywizujące seniorów oraz wspierające osoby ubogie. Prowadzą sklepy socjalne – wspierając dzięki temu najbardziej potrzebujących, ale też przeciwdziałając marnowaniu żywności. Bliska jest im idea zero waste. Organizują wydarzenia integrujące różne grupy społeczne. Ze środków pozyskanych w ramach dotacji dadzą pracę 6 osobom.

Strona internetowa Fundacji Dzielnia

Fundacja Jarzębina

Nadrzędnym celem fundacji jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym działania w obszarze pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu, marginalizacji i ubóstwu, w tym w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, stan zdrowia i status materialny czy pochodzenie. W ramach działalności gospodarczej otworzą sklep społeczny, w którym będą oferować produkty spożywcze i chemiczne z krótkim terminem spożycia. Zatrudnią łącznie 6 osób.

In Posterum non profit spółka z o.o.

Głównym celem organizacji jest wspieranie rodzin z dziećmi z autyzmem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu autystów. W ramach dotacji utworzy 7 nowych miejsc pracy w nowo założonym przedszkolu.

Strona spółki In Posterum


Chcesz dołączyć do tego grona?

Sprawdź naszą ofertę wsparcia finansowego tworzenia miejsc pracy lub skontaktuj się z naszymi doradcami:

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): 

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 648

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną