Powstanie Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

1 kwietnia 2017 r. planowane jest powołanie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jego celem będzie wspieranie, również finansowe, systemowych rozwiązań mających na celu wzmocnienie i podnoszenie jakości działania sektora pozarządowego. Dysponentem Funduszu będzie Prezes Rady Ministrów.  Co szczególnie ciekawe Fundusz będzie utrzymywał się z hazardu.

Przychodem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 4% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1 (ustawy o grach hazardowych). Dopłaty z art. 80 to dopłaty w grach objętych monopolem państwa.

Z dopłat tych zasilane są obecnie trzy fundusze: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Promocji Kultury i Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Nowy fundusz dla NGO, tworzony jest kosztem pierwszego i trzeciego z już funkcjonujących funduszy (oba oddają po 2% wpływów z dopłat).

Nowy fundusz może rocznie otrzymywać ok. 40 mln zł. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, dysponujący w latach ubiegłych podobnym procentem opłat (3%) dostał w 2015 r. prawie 30 mln 800 tys. zł.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną