Przedsiębiorczość społeczna na Europejskim Forum Gospodarczym – wysłuchaj panelu

3 grudnia 2020 r. w godz. 14.30-15.15 w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego odbędzie się panel Biznes is biznes? Wszystko, co chcesz wiedzieć o biznesie społecznym, ale boisz się zapytać. Partnerami merytorycznymi panelu są Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Woj. Łódzkiego. Partnerami wspierającymi są Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Spółdzielnia Socjalna Piątkowska.

Ekonomia społeczna i przedsiębiorstwa społeczne to rosnący, ale ciągle jeszcze mało znany obszar polskiej gospodarki, budzący coraz większe zainteresowanie.

Podczas panelu poznasz odpowiedzi na pytania, które według nas są kluczowe do poznania (i zrozumienia) sfery biznesu społecznego:

1. Biznes społeczny – czyli jaki? Inny, niż „tradycyjny” biznes, czy jednak taki sam?
2. Jak biznes komercyjny może stać się bardziej społeczny i co z tego wynika?
3. Czy CSR to to samo co biznes społeczny?
4. Jak można rozpocząć współpracę z przedsiębiorstwem społecznym?
5. Jaka jest przyszłość ekonomii społecznej? Czy to się opłaca przedsiębiorcom? A państwu?

Słuchając naszego panelu, dowiesz się wszystkiego o biznesie społecznym, o co do tej pory bałaś/bałeś się zapytać.

Moderator panelu

Piotr Jerzy WypychPiotr Jerzy Wypych – analityk finansowy, wieloletni doradca oraz dyrektor finansowy. Przez ponad 10 lat zajmował się funduszami typu VC i PE. Współpracował z ekspertami wielu instytucji w Polsce i za granicą m.in. EBRD, IFC, OPIC, Advent Int. i in.

 

 

Gość specjalny panelu

Andrzej RadnieckiAndrzej Radniecki – pracownik Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej od 2010 r., od 2015 r. Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Członek Grupy Ekspertów ds. ekonomii społecznej przy Komisji Europejskiej. Brał udział w koordynacji prac nad Krajowym Programem Rozwoju ES i nad zapisami dotyczącymi wsparcia sektora ekonomii społecznej i solidarnej w PO WER, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i innych strategiach oraz nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych. Uczestniczył w realizacji i kierował projektami w obszarze ekonomii społecznej w ramach PO KL oraz PO WER w zakresie koordynacji zapewnienia spójności polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej w skali ogólnopolskiej. Współpracuje z Krajowym Komitetem Rozwoju ES, Radą Zatrudnienia Socjalnego, prezentuje działania MRiPS na forach krajowych i międzynarodowych.

Prelegent panelu

Krzysztof ParolKrzysztof Parol – manager w Spółdzielni Socjalnej „Piątkowska” w Głownie, absolwent SGH w Warszawie, przedsiębiorca z 25-letnim doświadczeniem w branży spożywczej (piekarnia), zarządzający zespołem ok. 20 osób. współrealizował projekty na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

>>Zapisz się na panel


Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. Na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju. W tym roku odbędzie sie w formule on-line w dniach 2-4 grudnia.

Forum ma już ugruntowaną pozycję i stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych i średnich firm. Swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla wielu branż. Liczne grono biznesmenów stwarza doskonałą szansę na poszerzanie kontaktów i znalezienie potencjalnych klientów.

Wydarzenie obejmuje różnorodne tematy gospodarcze. Będziemy mówić  o przedsiębiorczości, logistyce oraz transporcie. Dużo uwagi poświęcimy nowym technologiom, pracom badawczym i  innowacjom. Zaprosimy do debaty nad ekonomią społeczną i ekspansją firm na rynki zagraniczne. Europejskie Forum Gospodarcze  to otwarta dyskusja prowadzona przez fachowców zachęcających do włączania się, wyrażania spostrzeżeń i opinii. Spotkania są inspirujące i motywujące.

Dowiedz się więcej o EFG 2020

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną