Przyjdź na szkolenie i poznaj podstawy języka migowego

Zapraszamy na dwudniowe bezpłatne szkolenie z podstaw języka migowego.

Termin:

23.06. (czwartek), godz. 9.00 – 17.00
24.06. (piątek), godz. 9.00 -17.00

Miejsce: 11MUZ, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Uczestnicy: Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie m. Łodzi.
Do udziału w szkoleniu mogą zostać delegowani pracownicy i wolontariusze w.w. organizacji.

Prowadzący: Szkolenie poprowadzą doświadczeni lektorzy ze Spółdzielni Socjalnej FADO, natywni użytkownicy języka migowego: Edyta Tomasik i Maciej Kowalski.

Spółdzielnia Socjalna FADO – specjalizuje się w zmniejszaniu barier w przestrzeni publicznej i cyfrowej, które utrudniają codzienne funkcjonowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zajmuje się bardzo szeroko rozumianym badaniem i wdrażaniem dostępności wszystkiego, co powinno być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Dostosowuje oferty klientów do potrzeb osób niepełnosprawnych np. poprzez tłumaczenia treści na język migowy, opracowanie napisów na filmach reklamowych i promocyjnych. Tłumaczy na język migowy wszystkie rodzaje materiałów. Przeprowadza audyty dostępności miejsc, stron internetowych itp. pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardem WCAG 2.0, wykonuje nagrania audio różnych dokumentów.

Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i osobistych, równościowe i antydyskryminacyjne dla różnych grup.

 

Program szkolenia:

  1. Osoby z uszkodzonym słuchem i ich możliwości komunikacyjne;
  2. Głuchota: model medyczny a model społeczny;
  3. Społeczne i kulturowe aspekty Kultury Głuchych i ich tożsamości;
  4. Alfabet palcowy (daktylografia);
  5. System Językowo-Migowy (SJM) a Polski Język migowy (PJM);
  6. Podstawy gramatyki PJM z zastosowaniem jej wizualno-przestrzennego charakteru;
  7. Podstawowe pojęcia liczbowe i określenia czasu (dni tygodnia, miesiące);
  8. Podstawowe pojęcia, wyrażenia i proste dialogi sytuacyjne w domu, w pracy, w mieście, w sytuacjach towarzyskich itp.

W trakcie szkolenia nacisk będzie położony na praktyczną umiejętność migania podstawowych zagadnień.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Agnieszka Sowała-Kozłowska, agnieszka.sowala@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca 2016 r. do godz. 16.00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną