Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa księgowo-finansowego!

Jeśli nie czujesz się komfortowo gdy słyszysz: księgowość, sprawozdanie finansowe, plan kont, działalność nieodpłatna/odpłatna itp., Centrum KLUCZ zaprasza na bezpłatne doradztwo księgowo-finansowe.

Podczas spotkań doradczych dowiesz się m.in.:

  • jakie obowiązki finansowo-księgowewymogi formalno-finansowe należy spełnić przy prowadzeniu organizacji pozarządowej,
  • jakie akty prawne regulują funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz o istocie statutu podmiotu w księgowości,
  • co to jest Polityka Rachunkowości, Plan kontobieg dokumentów,
  • jak dobrze współpracować z księgowością, co to jest ewidencja kosztów i co można wyczytać z zestawień obrotów i sald,
  • jak poprawnie sporządzić i złożyć do odpowiednich instytucji sprawozdanie finansowe oraz jaki obraz podmiotu przedstawia,
  • w jaki sposób prawidłowo rozliczyć otrzymaną dotację/grant.

Możesz również skorzystać z konsultacji w celu omówienia zagadnień finansowych w kontekście rodzajów prowadzonych działalności: nieodpłatnej/odpłatnej/gospodarczej.

Ponadto, jeśli w swojej organizacji zatrudniasz pracowników lub zawierasz umowy cywilno-prawne, w trakcie doradztwa możesz te zagadnienia poruszyć.

Doradztwo poprowadzi:

Marta WójcikMarta Wójcik – doradca finansowo-księgowy, specjalistka ds. obsługi finansowo-księgowej.  Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na UŁ, kierunku finanse i bankowość. Tuż po studiach, w 2010 r., trafiła do Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich w roli stażystki. Szybko wypłynęła na głębokie wody rozliczeń finansowych biorąc pod opiekę kampanię Tiry na Tory (POIŚ). Koordynuje finansowo inicjatywy sygnowane marką INSPRO oraz projekty realizowane w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Nie potrafiłaby żyć bez muzyki, a jej marzeniem są podróże z dużą dawką aktywności. Miłośniczka odkrywania piękna Polski od Podlasia po Tatry.

 


Zapisz się na doradztwo

kontaktJeśli Twoja organizacja ma siedzibę w jednym powiatów: łódzki-wschodni, pabianicki, łaski, zduńskowolski, rawski, opoczyński, tomaszowski, skontaktuj się z:

Justyną Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 | 42 630 17 49.

Jeśli Twoja organizacja ma siedzibę w Łodzi i prowadzi działalność ekonomiczną (tj. gospodarczą lub odpłatną), skontaktuj się z:

Karoliną Fijołek, karolina.fijolek@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 281 | 42 630 17 49.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną