Solidarność trzeciego sektora warunkiem rozwoju organizacji pozarządowych

Z Marcelem Dávidem Zajacem rozmawiamy o tym, jak na Słowacji wprowadzano 1% CIT i o wskazówkach dla podobnych działań w Polsce.

Michał Jarosławski: Jaka była sytuacja słowackich NGO-sów przed przyjęciem odpisu 1% CIT na rzecz organizacji pozarządowych? Co skłoniło rząd słowacki do przeprowadzenia takiej zmiany w systemie podatkowym?

Marcel Zajac: Impulsem do tych dyskusji był fakt, że po latach realizacji programów wsparcia rozwojowego płynącego z zagranicy dla słowackich organizacji non-profit (NGO), realizatorzy tej formy wsparcia zaczęli się z niej stopniowo wycofywać. Pomoc ta była niezwykle ważna. Dzięki tym środkom organizacje miały szanse na stały rozwój. Trzeba było zacząć szukać jakiegoś substytutu.

Rozpoczęto dyskusję nad wypracowaniem takiego mechanizmu, który byłby realnym wsparciem rządu Republiki Słowackiej dla trzeciego sektora. Miało to być coś na kształt czeskiego programu wsparcia „Kapitalizacja krajowych fundacji”. Rozważano wiele form i schematów pomocy tj. fundusz inwestycyjny non-profit (NIF), wsparcie w postaci ulg podatkowych dla darowizn, takie jak możliwość odpisu części darowizny od podstawy opodatkowania.
Żaden z tych proponowanych mechanizmów nie stanowił jednak adekwatnego zastępstwa dla zagranicznych źródeł finansowania.

PRZECZYTAJ CAŁY WYWIAD


Poprzyj pomysł jednego procenta podatku od firm

Wejdź na: instytutsprawobywatelskich.pl/1-procent-od-firm i podpisz petycję poparcia dla #1ProcentOdFirm

PODPISUJĘ PETYCJĘ

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną