Szkolenie „Podstawy rachunkowości w podmiocie ekonomii społecznej – o dobrej współpracy zarządu i księgowości”

Co jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu organizacji? Dobra współpraca zarządu i księgowości 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jakie są podstawowe obowiązki członków zarządu w zakresie finansów,
  • jak czytać i rozumieć sprawozdania finansowe organizacji,
  • jaki jest podział odpowiedzialności między zarządem a księgowym,
  • jak wspólnie dbać, a by sprawozdanie finansowe organizacji było wiarygodne i czytelne,

to zapraszamy Cię na szkolenie „Podstawy rachunkowości w podmiocie ekonomii społecznej – o dobrej współpracy zarządu i księgowości”.

Termin i miejsce szkolenia: 14 października (piątek) 2016 r., Pabianice, Hotel Włókniarz, ul. Kilińskiego 34.

Zapoznaj się z programem szkolenia

Kto może wziąć udział w szkoleniu:

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność ekonomiczną (tzn. prowadzących czynną działalność odpłatną i/lub posiadających wpis do Rejestru Przedsiębiorców), dla spółdzielni socjalnych oraz spółek non-profit i not-for-profit.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty z województwa łódzkiego, które posiadają siedzibę na terenie jednego z następujących powiatów: zduńskowolski, łaski, łódzki-wschodni, pabianicki, opoczyński, tomaszowski lub rawski.

Zachęcamy, aby na szkolenie zgłaszali się zarówno członkowie zarządu, jak i księgowi z danej organizacji. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do udziału w szkoleniu zakwalifikujemy maksymalnie dwie osoby z organizacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Piotrem Pietrzakiem:

piotr.pietrzak@instytut.lodz.pl, tel. 42 630 17 49; 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną