Poznaj techniki negocjacji i sprzedaży – przyjdź na bezpłatne szkolenie w Łodzi

Zapraszamy na dwudniowe bezpłatne szkolenie „Techniki negocjacji i sprzedaży”, które poprowadzi Tomasz Piotr Sidewicz.

Termin:

22.11 (wtorek) i 23.11 (środa) w godz. 9-17.

Miejsce: 11 Muz, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

 

Uczestnicy: Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie w negocjacje
 2. Czy negocjacje są dla każdego?
 3. Sprzedaż a negocjacje
 4. Negocjacje w biznesie
 5. Negocjacje zaawansowane
 6. Rozpoznawanie blefu w negocjacjach
 7. Trudne sytuacje w negocjacjach
 8. Co mówią badania?

Szczegółowy plan szkolenia

 

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z technikami negocjacji i utrwalenie ich za pomocą innowacyjnej metody ćwiczeń stosowanej przez trenera.

Korzyści dla uczestników:

 • zapoznasz się z metodami  prowadzenia sprzedaży z uwzględnieniem zasad negocjacji, perswazji oraz wywierania wpływu,
 • rozpoznasz własne umiejętności w obszarze sprzedaży i negocjacji,
 • nauczysz się łączyć cechy charakteru, predyspozycje, umiejętności oraz okoliczności w jakich się znajdujemy, by skutecznie sprzedawać i negocjować,
 • zdobędziesz doświadczenie praktyczne przekładające się na opanowanie przynajmniej jednej techniki ćwiczonej podczas szkolenia,
 • nauczysz się jak skutecznie rozmawiać z biznesem.

Prowadzący:

Tomasz Piotr Sidewicz – Ekspert w dziedzinie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Przez wiele lat trener wewnętrzny w WYG International, CEO w grupie kapitałowej W.E.C. SA, brokorage Office Manager w Powszechnym Banku Gospodarczym SA w Łodzi. Trener i coach, specjalizuje się w podnoszeniu efektywności pracowników działów handlowych i zakupowych. 20 lat życia zawodowego, w tym 18 lat to praca na własny rachunek wykształciły w nim określoną postawę biznesową, opartą o zasadę – „w biznesie mam tylko to, co sam wynegocjuję”. Jego doświadczenie zawodowe to przede wszystkim współpraca z wieloma firmami, które z racji swojej działalności, funkcjonują na rynkach międzynarodowych. Dzięki temu poznał specyfikę prawie wszystkich krajów europejskich, Afryki Płn. oraz USA i Kanady. 14 lat pracy w handlu zagranicznym oraz prowadzenie negocjacji z obcokrajowcami nauczyły go wysokiej kultury biznesowej niezbędnej w środowisku międzykulturowym.

Zgłoszenia:

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Organizatora do 17 listopada  do godz. 17 (UWAGA! Wydłużono termin przyjmowania zgłoszeń) . Formularz można dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu na ul. Pomorskiej 40 w Łodzi, pocztą tradycyjną (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki), pocztą elektroniczną na adres e-mail karolina.fijolek@instytut.lodz.pl lub faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Karoliną Fijołek: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512-034-281; 42 630 17 49

 

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną