Tarcza Antykryzysowa 7.0 już działa

Tarcz nigdy za wiele. Rząd przygotował właśnie kolejną odsłonę specustawy proponując następne rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców. Od lutego można składać wnioski o świadczenia w ramach tarczy numer siedem.

Do kiedy składać wnioski?

Wnioski można składać do 31 marca 2021 r. Jest to ostatni dzień, w którym powinny one wpłynąć, abyśmy mogli skorzystać z Tarczy 7.0. Wnioski na świadczenie postojowe można składać do 3 miesięcy po ustaniu stanu pandemii.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS (RDZ-B7) oraz ponowne świadczenie postojowe (RSP DD7) można złożyć poprzez platformę PUE ZUS. Formularze dostępne są w zakładce Płatnik.

Wnioski o świadczenie 2000 zł dla pracownika na rzecz ochrony miejsc pracy i dotację 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności znajdziemy na stronie praca.gov.pl.

Jakie warunki trzeba spełnić by ubiegać się o pomoc z Tarczy 7.0?

Aby wnioskować o pomoc w ramach Tarczy 7.0 należy spełnić pewne warunki:

 • przeważający rodzaj działalności przedsiębiorcy powinno stanowić PKD ujęte w rozporządzeniu,
 • wykazanie prowadzenia działalności w określonym PKD na dzień 30 listopada 2020 r.,
 • wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40 proc. Należy pamiętać, że okresy, w których ten spadek przychodów nastąpił, liczymy różnie dla różnych rodzajów środków pomocowych, z których chcemy skorzystać:
 1. Świadczenie 2.000,00 zł na rzecz ochrony miejsc pracy: w ciągu ostatnich trzech miesięcy w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.
 2. Dotacja 5.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów: w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub analogicznym okresie rok wcześniej.
 3. Ponowne świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek ZUS: w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub analogicznym okresie rok wcześniej.

>>Sprawdź, które branże zostały objęte wsparciem<<

Wsparcie dla „nowych przedsiębiorców” w Tarczy Antykryzysowej 7.0 wyraża się w konieczności spełnienia warunku prowadzenia działalności na dzień 30 listopada 2020 r. Przedsiębiorcy ci nie porównują swojego przychodu do odpowiedniego miesiąca w roku poprzedzającym z wiadomych względów. Mogą za to wziąć pod uwagę miesiąc, jeden z dwóch miesięcy, lub jeden z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w zależności od instrumentu pomocowego) i porównać uzyskany przychód do miesiąca poprzedniego.


Wsparcie dla spółdzielni socjalnych

Spółdzielnie socjalne w ramach Tarczy Antykryzysowej 7.0 będą mogły skorzystać z trzech instrumentów:

 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zwolnienia z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy

Świadczenie to gwarantuje dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w kwocie 2.000,00 zł (lub procent tej kwoty odpowiadający wymiarowi jego niepełnego etatu). Dotyczy również pracowników na umowie zlecenie.

W trakcie składania wniosku przedsiębiorstwo nie może być poddane restrukturyzacji lub postępowaniu upadłościowemu.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności to pożyczka w wysokości do 5.000,00 zł.

Będzie ona pożyczką bezzwrotną jeśli przez 3 miesiące od jej otrzymania działalność nie zostanie zamknięta lub zawieszona.

Ponowne świadczenie postojowe w kwocie 2.080,00 zł

Można liczyć na przyznanie świadczenia maksymalnie dwukrotnie. Wyjątkiem są poniższe branże, które mogą o nie wnioskować tylko raz:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych)
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

Zwolnienie z ZUS

Niezależnie od otrzymania wcześniejszego wsparcia, przedsiębiorcy ujęci w rozporządzeniu o Tarczy 7.0 mogą jednocześnie wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020 lub grudzień 2020 i styczeń 2021 jeśli byliśmy zgłoszeni jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r. Jeśli zostały one wcześniej opłacone mimo spełnienia warunków zwolnienia, ZUS na wniosek zwróci je przedsiębiorcy lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań. Powinien on jednak niezwłocznie złożyć wniosek o zwolnienie w ramach Tarczy 7.0.


Przeczytaj (i zobacz) więcej:

Co nowego przyniosła Tarcza 7.0?

Webinar dotyczący Tarczy Antykryzysowej 7.0

Spółdzielnie socjalne ze wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej

Tabela z podsumowaniem, jakie wsparcie przysługuje podmiotowi na podstawie kodu PKD wykazanego w REGON


Jeśli chcesz skorzystać z Tarczy Antykryzysowej 7.0 – odezwij się do naszych doradców:

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281.

Podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną