Twój podpis też może zmienić historię

Prezentujemy Wam kolejny spot w ramach kampanii #1ProcentOdFirm.

Konstytucja 3 maja, porozumienia sierpniowe czy traktat lizboński to dokumenty, które zmieniły bieg historii. Każdy z nich został podpisany przez tych, którzy chcieli mieć na nią wpływ. Twój podpis też może doprowadzić do zmian. Podpisz petycję 1% CIT od firm.

Od blisko 18 lat indywidualni podatnicy mogą przekazywać 1% ze swoich podatków na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Takie narzędzie wsparcia organizacji pozarządowych znamy i coraz chętniej z niego korzystamy.

A gdyby taką samą możliwość stworzyć przedsiębiorcom? Polska byłaby drugim po Słowacji krajem, który wprowadzi to rozwiązanie – podobnie jak kiedyś wprowadziliśmy 1% PIT na wzór węgierski.
Wprowadzenie mechanizmu 1% z podatku CIT będzie ważnym narzędziem wsparcia organizacji obywatelskich.

Czas na mechanizm, który będzie budował siłę całego sektora. Czas na 1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego.

Podpisz petycję!

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną