Ustawa o 1% z CIT dla OPP coraz bliżej. Zapraszamy na debatę online

Instytut Spraw Obywatelskich wraz z Kierownikiem Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego
dr Marią Supera-Markowską zapraszają na debatę „1% podatku CIT dla organizacji pożytku publicznego – prezentację założeń do ustawy”. Debata w formule online odbędzie się 25 maja 2022 r. w godzinach godz. 9:30 – 11:30.
Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie i śledzenie debaty online.

Debata jest częścią dwudniowego wydarzenia II Ogólnopolskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych i VI Polsko-Hiszpańskiej Konferencji Organizacji Pozarządowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program wydarzenia.

Strona wydarzenia

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Zoom. Zachęcamy do udziału w całym wydarzeniu. Link do rejestracji:

Rejestracja na wydarzenie obejmuje dwa dni 24-25 maja 2022 r. Prosimy o zaznaczenie przy rejestracji zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Spraw Obywatelskich. Umożliwi nam to, kontakt z Państwem w przyszłości w sprawie prowadzonych przez nas działań.

W dyskusji udział wezmą

▪ Tomasz Moliński – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM.
▪ dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady ds. Społecznych
▪ dr Maria Supera-Markowska – Kierowniczka Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego UW.

Moderator: Ilona Pietrzak – Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich

Rozważmy scenariusz wprowadzenia w Polsce rozwiązania polegającego na możliwości alokacji przez płatników podatku CIT (Corporate In­come Tax), 1% wartości podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zasadniczo pomysł bazowałyby na pewnych elementach dobrze już znanego mechanizmu alokacji 1% PIT, z tym, że dysponentem podatku byłyby firmy, a nie osoby fizyczne.

Bazując na doświadczeniach słowackich wśród kluczowych korzyści takiego rozwiązania wymienić można: dodatkowe środki w wysokości ok. 500-600 mln zł rocznie dla OPP. Naturalnym staje się, że firmy będą chętniej zostawiały 1% z CIT lokalnie – tu gdzie działają, skąd zatrudniają pracowników. Co za tym idzie, większość środków z 1% CIT będzie wydatkowana na projekty ważne dla lokalnej społeczności, w których dana firma funkcjonuje. Daje to szanse na pozyskanie większych środków przez OPP spoza czołówki listy Ministerstwa Finansów. Dla przypomnienia, w Polsce do zbierania 1% podatku uprawnionych jest ponad 9 tys. organizacji. W praktyce jednak 50% wpłat trafia do 15 pierwszych NGO’sów z listy Ministerstwa Finansów. Są to w większości organizacje, które zbierają na tzw. subkonta konkretnych podopiecznych.

To także możliwość włączenia załogi, związku zawodowego, rady pracowników, a nawet klientów
w proces decyzyjny – kogo wesprzeć 1%, w myśl: wspólnie wypracowaliśmy zysk, razem zdecydujmy, której organizacji przekażemy 1%.

Dla samorządów oznaczać to może de facto więcej pieniędzy na dbanie o dobro wspólne. Bo
w silnym państwie, funkcjonują silne organizacje społeczne. Jednocześnie logicznym wydaje się, że firmy zostawią swój 1% podatku tu, gdzie działają. Gdzie są klienci, pracownicy, ich rodziny.

1% z CIT może być narzędziem, które ma szansę połączyć środowiska pozarządowe, polityczne, samorządowe i przedsiębiorców. Bo na te trudne czasy po prostu potrzebujemy 1% z CIT.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie dokument „Założenia do projektu przepisów wprowadzających w polskim systemie prawa 1% odpis z podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji pożytku publicznego”.

Zapraszamy do udziału!

W przypadku pytań:

Patrycja Kołomańska-Denys| patrycja.kolomanska-denys@instytut.lodz.pl | tel. 519 300 646

Projekt „1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO” na lata 2021-2030

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną