Ustawa o Centrach Usług Społecznych przyjęta przez Sejm

19 lipca 2019 r. Sejm przyjął ustawę o Centrach Usług Społecznych (CUS). Dzięki niej samorządy będą mogły tworzyć centra świadczące mieszkańcom usługi społeczne w sposób kompleksowy. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. 

CUS-y mają istnieć jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego (gminy), a ich zadanie można określić ogólnie jako rozwój i integrację usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Nie będzie obowiązku ich tworzenia. CUS będzie mógł powstać z przekształcenia istniejącego ośrodka pomocy społecznej (wówczas będzie działać tylko w 1 gminie) lub powstać na podstawie porozumienia kilku gmin i wówczas będzie świadczyć usługi na większym terenie, we współpracy z OPSami.

Usługi CUS będą skierowane do wszystkich mieszkańców. W CUS tworzone będą indywidualne plany usług społecznych, które będą odpowiadały na konkretne potrzeby zgłoszone przez danego mieszkańca. CUS będzie świadczył usługi w ramach indywidualnego planu od 3 do 12 miesięcy. Oprócz działań nakierowanych na wsparcie osób indywidualnych, CUS będzie też ośrodkiem działań integrujących całą społeczność lokalną.

Wśród usług społecznych realizowanych przez CUS-y mogą się znaleźć:

  • działania z zakresu polityki prorodzinnej,
  • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • promocja i ochrona zdrowia,
  • wspieranie osób z niepełnosprawnością,
  • edukacja publiczna,
  • przeciwdziałanie bezrobociu,
  • kultura.

Źródło: Ustawa o CUS-ach. Sejm uchwalił ustawę o centrach usług społecznych

Zapoznaj się z projektem ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną