Ustawa o OPP podpisana przez prezydenta

25 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku cyklicznie była poddawana nowelizacjom, które doprecyzowały poszczególne jej zapisy. W 2014 roku rozpoczęła się dyskusja nad kolejnym projektem nowelizacji ustawy, tym razem w dużej mierze poświęconej kwestiom związanym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.  Prace nad nowelizacją trwały do sierpnia bieżącego roku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zmieni się mechanizm pozyskiwania 1% podatku, śledź nas na bieżąco, wkrótce opublikujemy raport o nowym mechanizmie 1%.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną