Warsztat „Sprawozdawczość finansowa podmiotów ekonomii społecznej za 2016 rok”

Czy pamiętasz o obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego Twojego podmiotu do 31 marca? Z pewnością pamiętasz 🙂 Jeśli jednak będziesz je przygotowywać po raz pierwszy lub chcesz mieć pewność, że będzie przygotowane prawidłowo – zgłoś się na warsztat „Sprawozdawczość finansowa podmiotów ekonomii społecznej za 2016 rok”.

 

Dlaczego warto być z nami?

W ramach warsztatu przedstawiona zostanie niezbędna wiedza, ułatwiająca przygotowanie sprawozdania finansowego w podmiocie ekonomii społeczne (fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej, spółce non profit) z uwzględnieniem najnowszych zmian. Podczas warsztatu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości podmiotów ekonomii społecznej, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz innych dokumentów. Warsztat wprowadzi uczestników w temat źródeł finansowania i rachunkowości.

 

Plan warsztatu

 1. Rachunkowość organizacji pozarządowych.
 • Rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej.
 • Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
 • Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej.
 1. Sprawozdanie finansowe za 2016r.
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla mikro i małych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 • Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
 • Modyfikacja treści rachunku zysków i strat na podstawie ustawy o rachunkowości uwzględniająca działalność statutową i gospodarczą.
 • Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w świetle obowiązujących przepisów.
 • Sprawozdanie finansowe a rozliczenie z fiskusem.
 1. Sprawozdanie finansowe a CIT w organizacjach pozarządowych.

 

Warsztat będzie odbywać się w trzech terminach (do wyboru):

DATA GODZINY MIEJSCE
7 lutego 2017 r. godz. 10-18 (czas trwania: 8 h) Łódź, Pomorska 40
8 lutego 2017 r. godz. 9-15 (czas trwania: 6 h) Nowosolna, Urząd Gminy, ul. Rynek Nowosolna 1 – WARSZTAT ODWOŁANY
13 lutego 2017 r. godz. 9-15 (czas trwania: 6 h) Opoczno, Fundacja Ostoja, ul. Westerplatte 2

 


Warsztaty poprowadzi

Justyna Bartosiewicz – absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”.

Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca.

Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Aby zgłosić się na warsztat, należy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na warsztat. Państwa obecność będziemy potwierdzać drogą e-mailową.


Nie możesz uczestniczyć w warsztacie w żadnym z podanych terminów? Skontaktuj się z nami – umówimy Cię na indywidualne spotkanie z naszym doradcą:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną