Warsztaty biznesowe – rozwiń potencjał swojej organizacji

Uważamy, że działalność społeczna organizacji i jej rozwój biznesowy powinny iść ze sobą w parze. Dobrze działający podmiot to też taki, który rozwija swój potencjał biznesowy. Dlatego przygotowaliśmy dla Was serię warsztatów biznesowych, dzięki który rozwiniecie skrzydła swoich organizacji.

 

Działalność odpłatna a działalność gospodarcza – co musisz wiedzieć

Termin I: 10 lutego 2017 r., godz. 9-12, Łódź (ul. Pomorska 40)

Termin II: 14 lutego, godz. 9-12, Tomaszów Mazowiecki, Urząd Miasta, ul. P.O.W. 10/16, Sala Obrad I-piętro

 • Rodzaje działalności organizacji: nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego, gospodarcza i ich wyróżniki
 • Działalność odpłatna/ gospodarcza – czy i kiedy ten trud ma sens
 • Aspekty prawno-księgowe związane z prowadzeniem działalności odpłatnej i gospodarczej: ustawowe ograniczenia działalności odpłatnej, rachunkowe aspekty związane z prowadzeniem obu rodzajów działalności  wymogi formalne związane z rozpoczęciem każdego rodzaju działalności,  dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
 • Możliwe ryzyka związane z działalnością odpłatną/ gospodarczą

 

Pozyskiwanie funduszy – czyli o budowaniu stabilnej organizacji

Termin I: 10 lutego 2017 r., godz. 13.30-17.30, Pabianice, Klub Integracji Społecznej, Partyzancka 31, pokój nr 3

 • Źródła finansowania PES – przegląd
 • Działalność statutowa – możliwe kierunki pozyskiwania funduszy
 • Działalność nieodpłatna (dotacje – gdzie/ jak szukać, co jest ważne z punktu widzenia osoby czytającej wniosek; przegląd typów instytucji grantodawczych; darowizny – czyli o budowaniu długotrwałej relacji z darczyńcą, inne: składki, zbiórki publiczne; 1% – mocne i słabe strony);
 • Działalność odpłatna – na co warto zwrócić uwagę
 • Działalność gospodarcza – wewnątrz na zewnątrz organizacji – za i przeciw
 • Skąd wiedzieć, ile mi brakuje i gdzie mogę szukać, czyli o korzyściach z planowania finansowego

 

Zwrotne instrumenty finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Termin I: 14 lutego 2017 r., godz. 14-17, Łódź (ul. Pomorska 40)

Termin II: 28 lutego, godz. 14-17, Rawa Mazowiecka* (szczegółowe miejsce podamy wkrótce)

 • Kiedy PES może potrzebować pożyczki – przegląd sytuacji: w działalności nieodpłatnej; prowadząc sprzedaż
 • Instrumenty zwrotne dostępne na rynku dla PES
 • O co zapyta pożyczkodawca – czyli jak się przygotować: kryteria formalne; kryteria merytoryczne; kryteria finansowe
 • Jak żyć z pożyczką, czyli o planowaniu i monitoringu pożyczki

 

Rozwijanie działalności gospodarczej w PES, czyli jak zarabiać z głową

Termin I: 28 lutego, godz. 9-12, Łódź (ul. Pomorska 40)

 • Biznes – czynniki sukcesu, czyli dlaczego jedni odnoszą sukces, a inni nie
 • Przygotowanie do prowadzenia sprzedaży w podmiocie ekonomii społecznej: zasoby organizacji; pomysł na biznes
 • Model biznesowy w PES – czy to możliwe?, czyli jak sprawdzić, czy mój pomysł ma szanse powodzenia
 • Jest pomysł – co dalej?, czyli kilka słów o strategii marketingowej
 • Ryzyko – pomyślmy o nim zawczasu

*miejsce warsztatu może ulec zmianie

 


Warsztaty poprowadzi

Dorota Pieńkowska – związana z sektorem pozarządowym od 1995 roku. Obecnie kieruje Funduszem PAFPIO, udzielającym pożyczek organizacjom non-profit i podmiotom ekonomii społecznej. W Funduszu PAFPIO zajmuje się zarówno oceną zdolności kredytowej podmiotów aplikujących o pożyczki, jak i monitoringiem pożyczek oraz – ewentualnie – windykacją.
Od 2001 r. jest członkiem Zarządu Fundacji dla Polski, wspierającej rozwój filantropii w Polsce, a od 2004 roku także członkiem Zarządu Stowarzyszenia BORIS.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej oraz doradczej na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Główne obszary tematyczne jej szkoleń to: zarządzanie finansami, przedsiębiorczość w sektorze non-profit, fundraising, zarządzanie projektami, budowanie wizerunku organizacji, wystąpienia publiczne. Członek-założyciel Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.


Aby zgłosić się na warsztat, należy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na warsztat. Państwa obecność będziemy potwierdzać drogą e-mailową.


Nie możesz uczestniczyć w warsztacie w żadnym z podanych terminów? Skontaktuj się z nami – umówimy Cię na indywidualne spotkanie z naszym doradcą:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281 

Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl | tel. 519 300 647

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną