Warsztaty: Jak przygotować dobry wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich?

Do 21 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). W związku z tym zapraszamy do udziału w warsztatach biznesowych Jak przygotować dobry wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich?

Kiedy: 11 stycznia 2019 r. (piątek), godz. 10:00-13:00

Gdzie: biuro INSPRO, ul. Pomorska 40, Łódź

Plan warsztatu

  1. Prezentacje roboczych wersji projektów przygotowanych przez uczestników warsztatu.
  2. Ocena kluczowych punktów projektu: diagnoza problemu, cel projektu, grupa docelowa, działania, harmonogram, rezultaty, budżet.
  3. Pytania i odpowiedzi.

Warsztaty poprowadzi

Rafał Górski

Rafał Górski – Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył kurs zarządzania projektami z certyfikacją IPMA, Akademię Coachingu i Studium Menedżerskie Mini MBA.

Przedsiębiorca społeczny i prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Certyfikowany doradca biznesowy Centrum KLUCZ (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej). Ekspert oceniający wnioski grantowe, m.in. w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prowadząc doradztwo i szkolenia czerpie z bogatych doświadczeń pracy dla różnych organizacji zebranych od 1995 roku.

 

UWAGA: warsztaty będą miały praktyczny charakter, związany z oceną pomysłów uczestników. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z kluczowymi dokumentami programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:

Pozostałe informacje o Konkursie znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Wolności

Prosimy o przygotowanie przez uczestników kluczowych punktów projektu, które znajdują się w ofercie realizacji zadania publicznego:

  • diagnozy problemu,
  • celu projektu,
  • grupy docelowej,
  • planowanych działań,
  • harmonogramu,
  • rezultatów,
  • budżetu.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu.

Zgłoszenia

Na zgłoszenia czekamy do 10 stycznia do godz. 12.00. Na warsztat można zgłosić się telefonicznie lub przesłać wiadomość e-mail z tytułem: Warsztaty: Jak przygotować dobry wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich? w treści podając: nazwę i nr KRS reprezentowanej organizacji oraz imię i nazwisko uczestnika warsztatu.

kontaktPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim: Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel.  519 300 647 | 42 630 17 49.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny


Nie możesz wziąć udziału w warsztacie? Skontaktuj się z nami i umów na indywidualne spotkanie.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną