Wyjedź z nami na wizytę studyjną do Torunia!

O tym, że podróże kształcą wiemy nie od dziś. Dlatego Centrum KLUCZ zaprasza na dwudniową wizytę studyjną w dniach 17-18 listopada 2016 r. (nastąpiła zmiana terminu z 3-4.11.2016 r.) Podczas wyjazdu odwiedzimy podmioty ekonomii społecznej w woj. kujawsko-pomorskim. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

Kto może wziąć udział w wizycie?: Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W wizycie studyjnej mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Cel wizyty: Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznają przykłady dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej. Dobór wizytowanych podmiotów nie jest przypadkowy – to organizacje, które z powodzeniem wypracowują zysk społeczny i finansowy. Uważamy, że możliwość rozmowy i obserwowania pracy innych przedsiębiorców społecznych jest doskonałym sposobem na ulepszenie swojej działalności.

Wizytowane podmioty:

  1. Spółdzielnia Socjalna Spiżarnia Kujawska prowadząca punkt gastronomiczny w Aleksandrowie Kujawskim
  2. Fundacja Feniks prowadząca w Toruniu Galerię Przydasie, w której sprzedawane jest rękodzieło autorstwa osób niepełnosprawnych
  3. Spółdzielnia Socjalna Kulturhauz prowadząca hostel w Toruniu
  4. Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła ll w Przysieku
  5. Stowarzyszenie Tilia prowadzące Szkołę Leśną na Barbarce w Toruniu – ośrodek edukacyjny i park linowy
  6. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne prowadzące Centrum Integracji Społecznej, które działa na rzecz aktywizacji i reintegracji zawodowej

Szczegółowy program wizyty studyjnej

Aby zgłosić się na wizytę studyjną, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Organizatora do 9 listopada do godz. 11.00. Formularz można dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu na ul. Pomorskiej 40 w Łodzi, pocztą tradycyjną (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki), pocztą elektroniczną na adres e-mail karolina.fijolek@instytut.lodz.pl lub faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji. Im lepiej uargumentujesz, dlaczego właśnie Ty powinnaś/powinieneś z nami pojechać, masz tym większa szansę na zakwalifikowanie się.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy na wizytę studyjną

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Karoliną Fijołek: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512-034-281; 42 630 17 49

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną