Wyniki 1% za 2018 r. Ponad 761 milionów dla organizacji pożytku publicznego

Jak podaje Ministerstwo Finansów w 2018 r. 50% wszystkich podatników przekazało 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego; w sumie otrzymały one ponad 761 mln, to o ponad 143 mln więcej niż rok temu.

Lista organizacji pozyskujących najwięcej z 1% podatku pozostaje niezmienna od lat. Na pierwszy miejscu ponownie jest Fundacja „Zdążyć z Pomocą”. Drugie miejsce zajmuje Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, trzecie Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”.

Pełen wykaz organizacji i kwot przekazanych.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną