Wzięliśmy udział w Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej

8 grudnia 2021 r. wzięliśmy udział w Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej, którego organizatorem jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W tegorocznej edycji zaprezentowaliśmy ideę wprowadzenia mechanizmu 1% podatku od firm dla organizacji społecznych.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non profit) oraz jednostek samorządu terytorialnego, sektora biznesu i nauki z terenu województwa łódzkiego.

Prezentację o 1% podatku CIT poprowadziła Ilona Pietrzak. W jej trakcie przybliżyła jak obecnie wygląda mechanizm 1% podatku PIT, zaprezentowała założenia mechanizmu 1% podatku CIT oraz zachęciła do zaangażowania się w kampanię m.in. poprzez wyrażenie opinii nt. propozycji 1% podatku CIT czy poparcie idei poprzez podpisanie petycji.

Wydarzenie odbyło się on-line.

Pełen program wydarzenia:

FORUM PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Prowadząca : Izabela Rybka (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych)

10:00 – 10:10 Rozpoczęcie spotkania.

10:10 – 10:35 Wręczenie Certyfikatów znaku promocyjnego Zakup Prospołeczny – Zbigniew Ziemba Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Prezentacje Certyfikowanych Podmiotów Ekonomii Społecznej w 2021 roku.

10:35 – 11:50 Przedsiębiorstwa społeczne w projekcie ustawy o ekonomii społecznej – Cezary Miżejewski (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych).

11:50 – 12:00 przerwa techniczna.

12:00 – 12:30 1% podatku od firm dla organizacji społecznych (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich).

12:30 – 13:00 Mikro usługi lokalne – jak w prosty sposób budować współpracę samorządu z Podmiotami Ekonomii Społecznej – Łukasz Waszak (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS).

13:00 – 13:35 E- commerce – nowe życie ekonomii społecznej, Reportaż z Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 2021 – Jarosław Szwarc (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My).

13:35 – 13:40 Zakończenie spotkania.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną