Zakończyliśmy nabór biznesplanów

Już wkrótce sektor ekonomii społecznej w województwie łódzkim urośnie w siłę! Cztery fundacje i trzy spółdzielnie socjalne ubiegają się o wsparcie finansowe i doradcze, w efekcie którego może powstać aż 47 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, z niepełnosprawnościami czy opuszczających domy dziecka.

Która branża jest najbardziej popularna wśród naszych przedsiębiorców? Oczywiście gastronomia, z już sprawdzoną ofertą tradycyjnych polskich dań, jak i propozycją nowych miejsc spotkań, uroczystości, imprez rodzinnych i nie tylko. Odpowiadając na potrzeby tych zapracowanych, nie mających czasu na codzienne przygotowywanie posiłków, ekonomia społeczna w naszym regionie wzbogaci się również o usługę posiłków pudełkowych, dowożonych bezpośrednio do klienta.

Mocno trzymają się także usługi komunalne, bez których nie obędzie się żadna gmina. Większość z nas nie obędzie się także bez świeżego, naturalnego pieczywa, które wypieka i będzie sprzedawać jedno z naszych przedsiębiorstw. Jak widać, ekonomia społeczna ma wiele twarzy, ale zawsze odpowiada na najważniejsze potrzeby – i klientów, i pracowników.

Przed nami ocena biznesplanów i podjęcie ostatecznej decyzji, które przedsięwzięcia przemienią się z pomysłów w realne działania.


Jeśli jesteś zainteresowany założeniem przedsiębiorstwa społecznego i utworzeniem nowych miejsc pracy, zgłoś się do nas. Wciąż mamy do rozdysponowania pulę środków dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek not for profit, a także grup nieformalnych. Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale obiecujemy duże wsparcie i solidną dawkę wiedzy i umiejętności. Oferujemy Ci specjalistyczne doradztwo (prawne, biznesowe, księgowe), a przede wszystkim lata naszego doświadczenia w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw społecznych.

Kolejny nabór uruchamiamy już w listopadzie. Trzymaj rękę na pulsie, zgłoś się do nas, abyśmy wiedzieli, że jesteś zainteresowany. Twoje przedsiębiorstwo społeczne może ruszyć już na wiosnę 🙂

Skontaktuj się z nami

kontaktAleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 647 | 42 630 17 49

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną