Liderze, zgłoś się na coaching!

Zapraszamy liderów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych do korzystania z bezpłatnego coachingu. Przygotowaliśmy dla Was pakiety 15 bezpłatnych godzin z coachem (10 spotkań trwających po 1,5 godziny).

Czym jest coaching?

Coaching jest nastawiony na przyszłość i rozwiązania. Bazuje na posiadanej przez Ciebie wiedzy i umiejętnościach, zmierzając do pełnego ich wykorzystania. W coachingu to Ty przyjmujesz odpowiedzialność za swoje zaangażowanie, decyzje, działania i rezultat. Coaching łączy proces poszerzania Twojej świadomości o posiadanych zasobach z zachęcaniem Cię do planowania i podejmowania konkretnych działań i realizowania zadań przynoszących zmianę na lepsze.

Dlaczego ja, lider, powinienem/ powinnam skorzystać z coachingu?

  • Dowiesz się, jak realizować swoje cele;
  • polepszą się efekty Twoich działań i jakości funkcjonowania organizacji;
  • poszerzysz  świadomości siebie, swoich celów i kontekstu, w jakim działasz;
  • nauczysz się pełniejszego korzystania z naturalnych zdolności, potencjału i zasobów;
  • zaczniesz podejmować bardziej świadome decyzje;
  • usuniesz zarówno wewnętrzne (np. przekonania, nastawienia) jak i zewnętrzne przeszkody (np. poprzez negocjacje, kreatywne podejście) w realizacji celów;
  • zaczniesz przyjmować odpowiedzialności za swoją przyszłość i za aktywne jej kształtowanie;
  • postawisz sobie nowe cele.

Przemyśl decyzję o skorzystaniu z coachingu. Pamiętaj, że proces coachingu trwa maks. 5 miesięcy, a spotkania odbywają się co 1-3 tygodnie – zgodnie z Twoimi potrzebami. Aby osiągnąć oczekiwane efekty, konieczne jest zaangażowanie się w proces pracy nad sobą samym. Jedna sesja trwa 1,5 godziny. 

WAŻNE: Nabór na coaching odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania oferty. To oznacza, że to Ty decydujesz, w którym momencie rozpoczniesz coaching. Nie zwlekaj jednak – im szybciej rozpoczniesz spotkania z coachem, tym szybciej zmienicie się Ty i Twoja organizacja.

Coaching poprowadzi

Barbara Kędzia Barbara Kędzia – doświadczony, Akredytowany Coach (PCC ICF) International Coach Federation oraz Trener Rozwoju Osobistego. Rozwija ludzi i organizacje w Polsce. Rozwija efektywność osobistą, wspiera we wprowadzaniu zmian i poszukiwaniu rozwiązań, wzmacnia pewność siebie oraz sprawczość w nawet najtrudniejszych sytuacjach, rozwija umiejętności komunikacyjne, asertywność,  wspiera w budowaniu relacji. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie w biznesie, w tym 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu. Coachingowo wspiera również osoby zarządzające we wzmacnianiu kompetencji menedżerskich. Uczy coachingu na Studiach Podyplomowych Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: Coaching i Mentoring w Organizacji, Life Coaching. Współpracuje z INSPRO jako coach – prowadząc procesy coachigowe z Uczestnikami projektów, aby z pewnością siebie podejmowali decyzje i realizowali założone cele. Uwielbia tańczyć zumbę, wspiera adopcję oraz sama adoptuje psy z łódzkiego schroniska.

Chcesz skorzystać z coachingu? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49

UWAGA: z coachingu mogą skorzystać tylko przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych w Łodzi i prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatą i/lub posiadające wpis w Rejestrze Przedsiębiorców).

Zanim zdecydujesz się na pierwsze spotkanie z coachem:

Poznaj założenia coachingu

Zapoznaj się z umową udziału w sesjach coachingowych

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną