Szkolenia zawodowe dla pracowników – pozyskaj środki na rozwój

Nawet 7.500,00 zł na szkolenia dla pracowników – takie środki możesz pozyskać i rozwijać swoje przedsiębiorstwo społeczne. Na wnioski czekamy od 30.05.2022 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Najważniejsze warunki pozyskania finansowania szkoleń zawodowych:

  • W szkoleniach mogą wziąć udział członkowie kadry zarządzającej i pracownicy;
  • jeden podmiot może zawnioskować w trakcie trwania naboru o szkolenia na maksymalną kwotę 7.500,00 zł;
  • wartość szkoleń dla jednego pracownika nie może przekroczyć 1.500,00 zł;
  • szkolenia/kursy podlegają zwolnieniu z podatku VAT (zatem kwota brutto=netto);
  • przyznane środki nie zostaną przekazane na konto organizacji. Zakupu szkoleń/kursów dokonuje OWES Centrum KLUCZ zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym;
  • realizacja szkoleń musi zakończyć się najpóźniej 30.06.2023 r.;
  • realizator szkolenia/kursu musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Dla kogo?

O wsparcie w postaci szkoleń zawodowych mogą wnioskować:

  • podmioty ekonomii społecznej (fundacje/ stowarzyszenia/ spółdzielnie socjalne/ spółki z o.o. not for profit) z terenu subregionu I woj. łódzkiego, obejmującego powiaty: łaski, łódzki-wschodni, opoczyński, pabianicki, rawski, tomaszowski, zduńskowolski (istnieje możliwość objęcia wsparciem podmiotów z innych subregionów na warunkach opisanych w ust. 5 Zasady przyznawania wsparcia w postaci szkoleń/kursów dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej prowadzących aktywnie działalność ekonomiczną i przedsiębiorstw społecznych);
  • przedsiębiorstwa społeczne, które mają status pozytywnie zweryfikowany przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES);
  • podmioty ekonomii społecznej (fundacje/ stowarzyszenia), które prowadzą aktywnie działalność ekonomiczną.

Jak wnioskować?

Aby otrzymać wsparcie w postaci sfinansowania szkoleń/kursów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami w wersji papierowej należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź
z dopiskiem: Nabór „Dofinansowanie do szkoleń”.

Dokumenty:

Więcej informacji udziela

Anna Zajda-Czapińska

anna.zajda@instytut.lodz.pl

tel. 519 300 639

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną