Plusy i minusy prowadzenia stowarzyszenia

Na pewno niejednokrotnie słyszałeś o fundacjach, stowarzyszeniach czy spółdzielniach socjalnych – wszystkie te podmioty tworzą ekonomię społeczną. Być może zastanawiałeś się nad założeniem organizacji pozarządowej lub chcesz poznać bliżej podmioty, w których działania możesz zaangażować się wolontariacko? Poznaj plusy i minusy prowadzenia działalności w formie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie tworzy grupa osób mająca wspólne zainteresowania lub wspólny cel. Powołując stowarzyszenie, chcą te zainteresowania rozwijać lub osiągnąć wyznaczony sobie cel. Cele te mogą być najrozmaitsze. Ludzie łączą się dla obrony swoich interesów przed wyzyskiem, dla wzajemnej pomocy lub w każdym innym celu, który wymaga zorganizowanego działania. Wyróżniamy dwa rodzaje stowarzyszeń: zwykłe i rejestrowe. Do założenia stowarzyszenia zwykłego wymagane są min. 3 osoby. Takie stowarzyszenie jest wpisywane do rejestru starosty. Posiada ono tzw. ułomną osobowość prawną i nie może prowadzić działalności ekonomicznej. Aby powołać stowarzyszenie rejestrowe potrzeba min. 7 osób, a podmiot rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Najważniejsze plusy i minusy prowadzenia działalności w formie stowarzyszenia:

PLUSY:

  • Składki członkowskie jako ważne źródło przychodów, którym można dowolnie rozporządzać.
  • Możliwość prowadzenia działalności ekonomicznej (odpłatnej działalności pożytku publicznego, działalności gospodarczej).
  • Brak opłaty za rejestrację stowarzyszenia oraz za wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.
  • Brak obowiązku składania corocznego sprawozdania merytorycznego.

MINUSY:

  • Możliwe trudności ze zgromadzeniem 7 osób – założycieli stowarzyszenia.
  • Obowiązek utworzenia organu kontrolującego – komisji rewizyjnej.
  • Możliwe trudności z ustaleniem optymalnej wysokości składki członkowskiej (zbyt wysoka utrudni egzekwowanie płatności, zbyt niska nie umożliwi finansowania działań).
  • Trudności związane z zarządzeniem w przypadku wieloosobowego zarządu złożonego z osób, które nierównomiernie angażują się w działania stowarzyszenia.

Tekst pochodzi z poradnika „MOCni Wolontariatem” – czytaj/pobierz bezpłatnie!

 

Czytaj także:

Plusy i minusy prowadzenia fundacji

Plusy i minusy prowadzenia spółdzielni socjalnej

Plusy i minusy prowadzenia zakładu aktywności zawodowej (ZAZ)

Plusy i minusy prowadzenia centrum integracji społecznej (CIS)

Plusy i minusy prowadzenia klubu integracji społecznej (KIS)

Plusy i minusy prowadzenia spółki z o.o. non for profit

 

logo mrpips

 

 

Zadanie  „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

 

 


Informacje o stowarzyszeniu w Polskim Języku Migowym

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną